X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 5. 9. 2021

Celebruje:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 906 "Buď Bohu chvála"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Salve regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Program

19. 9.
10:00
25. neděle v mezidobí
Celebruje P. Jozef Sudor
26. 9.
10:00
26. neděle v mezidobí
Mše sv. v jazyce latinském, celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské