X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 9. 1. 2022

Celebruje:
Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Mešní zpěvy ze Svátku Křtu Páně
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 219 "Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - liturgie
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Program

23. 1.
10:00
3. neděle v mezidobí
Celebruje P. Jozef Sudor
30. 1.
10:00
4. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské. Mše sv. sloužená částečně v jazyce latinském
5. 2.
15:00
Jáhenské svěcení
Celebruje Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze