X
Právě jsme nahráli nový video záznam Slavnost Ježíše Krista Krále Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 26. 11. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinárium VIII "De angelis"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Propria ze Slavnosti Ježíše Krista Krále
  • Kancionál 631 "Kristus vítězí"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Pražská katedrální schola, sbormistr Jiří Hodina

Varhany:
Josef Kšica

Program

3. 12.
10:00
1. neděle adventní
Celebruje J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
10. 12.
10:00
2. neděle adventní
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
17. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha