X
Právě jsme nahráli nový video záznam 2. neděle adventní Přehrát video

Poslední nahrávka

Publikováno 4. 12. 2022

Celebroval:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 2. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Program

11. 12.
10:00
3. neděle adventní
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
18. 12.
10:00
4. neděle adventní
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
25. 12.
00:00
Slavnost Narození Páně - Půlnoční Mše Svatá
Celebruje J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český