X
Momentálně neprobíhá žádné živé vysílání, zatím můžete navštívit náš archiv Zobrazit archiv

Poslední nahrávka

Publikováno 28. 2. 2021

Celebroval:  J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta,

                                                          soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Mše Svatá, sloužená částečně v jazyku latinském

Hudba: Latinská Mše Svatá

                 MISSA XVII. QUADRAGESIMAE

Zpěv: Pražská katedrální schola

Dirigent: Jiří Hodina

Varhany: Josef Kšica

Program

14. 3.
10:00
4. neděle postní
Celebruje Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze