X

Program vysílání

28. 9.
10:00
Slavnost sv. Václava
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
28. 9.
18:00
Slavnost sv. Václava
Celebruje J. Exc. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze