X

Program vysílání

10. 7.
10:00
15. neděle v mezidobí
Celebruje J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
17. 7.
10:00
16. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
24. 7.
10:00
17. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
31. 7.
10:00
18. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze