X

Program vysílání

23. 1.
10:00
3. neděle v mezidobí
Celebruje P. Jozef Sudor
30. 1.
10:00
4. neděle v mezidobí
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské. Mše sv. sloužená částečně v jazyce latinském
5. 2.
15:00
Jáhenské svěcení
Celebruje Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze