X

Program vysílání

14. 4.
10:00
3. neděle velikonoční
Celebruje Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze
21. 4.
10:00
4. neděle velikonoční
Celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské
23. 4.
18:00
Slavnost sv. Vojtěcha, spolupatrona Svatovítské katedrály
Celebruje J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský
28. 4.
10:00
5. neděle velikonoční
Celebruje J. Exc. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze
5. 5.
10:00
6. neděle velikonoční
Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
12. 5.
10:00
Slavnost výročí posvěcení katedrály
Celebruje J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český