X

Program vysílání

19. 9.
10:00
25. neděle v mezidobí
Celebruje P. Jozef Sudor
26. 9.
10:00
26. neděle v mezidobí
Mše sv. v jazyce latinském, celebruje J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské