X

1. neděle adventní

Publikováno 29. 11. 2020

Mše svatá, sloužená částečně v jazyku latinském

Celebroval: kanovník O. Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Zpěv: Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Varhany: Josef Kšica 

 

Tagy

advent děkan Mše sv. Pávek

Starší záznamy