X

Svátek Křtu Páně

Publikováno 10. 1. 2021

Celebroval  Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze,

                                                  dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Asperges (pokropení lidu)

Hudba:  Jan Ev. Antonín Koželuh - Missa pastoralis

               Jakub Jan Ryba - Pastorela "Rozmilý slavíčku"

  Zpěv:    Pražský katedrální sbor a orchestr

Sólisté:   Marie Matějková -soprán

                Veronika Mráčková - alt

                Jakub Koś - tenor

                Jakub Hrubý - bas

Dirigent: Josef Kšica

Varhany: Přemysl Kšica 

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy