X

8. neděle v mezidobí

Publikováno 27. 2. 2022

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Latinské ordinarium - Missa orbis factor
  • Latinská propria z 8. neděle v mezidobí
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek

Starší záznamy