X

17. neděle v mezidobí

Publikováno 24. 7. 2022

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 518 "Shlédni, Bože, z nebes vysokosti"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Varhany:

Josef Kšica

 

Tagy

děkan mezidobí Pávek

Starší záznamy