X

23. neděle v mezidobí

Publikováno 4. 9. 2022

Celebroval:
J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 518 "Shlédni, Bože, z nebes vysokosti"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace
Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

kanovník mezidobí Roule

Starší záznamy