X

2. neděle adventní

Publikováno 4. 12. 2022

Celebroval:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 2. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Balík generální vikář

Starší záznamy