X

Svátek Proměnění Páně

Publikováno 6. 8. 2023

Celebroval:
J. Exc. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Mešní zpěvy ke "Svátku Proměnění Páně"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst Proměnění Páně

Starší záznamy