X

Mše svatá ke cti sv. Lukáše - pouť lékařů a zdravotníků

Publikováno 19. 10. 2023

Celebroval:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Koncelebrující:

- P. Frank Bayard OT, generální opat a velmistr Řádu německých rytířů

- Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Litanie ke všem svatým
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • A. Dvořák - biblická píseň č. 5 "Bože! Bože! píseň novou"
  • Mariánská antifona "Salve regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - kantor, zpěv žalmu

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Balík generální vikář Graubner sv. Lukáše

Starší záznamy