X

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Publikováno 1. 1. 2024

Celebroval:
J.Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Koncelebrující:
J. M. Tomáš Roule, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
Mons. Milan Hanuš
, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

 • Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"
 • P. Josef Olejník   - antifona "Buď zdráva, svatá Boží Rodičko"
                             - ordinárium
 • Žalm 67 "Bože, buď milostiv a žehnej nám"
 • Kancionál český "Raduj se ó Panno čistá"
 • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
 • Jakub Jan Ryba - pastorela "Spi, spi, neviňátko"
 • Robert W. Parker "O Sacrum Convivium"
 • Kancionál 219 "Adéste, fidéles"
 • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
 • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Josef Kšica

Varhany:
Přemysl Kšica

Tagy

arcibiskup dómský farář Graubner Hanuš Matky Boží Roule vánoční doba Zpívání u jesliček

Starší záznamy