X

Missa chrismatis

Publikováno 28. 3. 2024

Celebroval: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

- J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"
  • Kancionál 706 "Jezu Kriste, štědrý kněže"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Josef Zadina "Chvála Tobě Kriste"
  • Hymnus "O redemptor" 
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • P. I. Čajkovskij "Tebé poém"
  • "Kristus vítězí"
  • "Salve Regina"
  • Varhanní postludium

Zpěv:

Filip Šťovíček - zpěv žalmu

Pražský katedrální sbor

Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup Duka Graubner kardinál nuncius Okolo velikonoční doba Zelený čtvrtek

Starší záznamy