X

Slavnost sv. Víta

Publikováno 15. 6. 2024

Celebroval:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

Koncelebrující:

- J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

- Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Litanie k národním patronům
  • Hans Leo Hassler - Missa "Ecce quam bonum"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 839 "K oltáři Páně"
  • P. Josef Olejník "Z kadidelnice, kterou držel anděl"
  • Gust Nees "O Sacrum Convivium"
  • Kancionál 808 "Matko přesvatá"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Václav Adamec - žalm
Pražský katedrální sbor

Dirigent:

Marie Matějková

Dechové nástroje:
Pražské katedrální žestě

Varhany:
Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup Balík Duka generální vikář Graubner kardinál sv. Víta

Starší záznamy