X

4. neděle v mezidobí

Publikováno 31. 1. 2021

Celebroval J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Bohoslužba sloužená částečně v jazyku latinském

Hudba: Chorální ordinárium "Missa XV. - Dominátor Deus"

Zpěv: Pražská katedrální schola

Dirigent: umělecký vedoucí Jiří Hodina

Varhany: Josef Kšica

Tagy

děkan kanovník Pávek

Starší záznamy