X

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Publikováno 13. 5. 2021

Celebroval: Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinarim Karla Břízy
  • Kancionál 415 "Vstoupil Pán v slávu nebeskou"
  • Regina coeli laetare
  • Varhanní improvizace

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Malý probošt

Starší záznamy