X

4. neděle velikonoční

Publikováno 25. 4. 2021

Celebroval J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • gregoriánský chorál
  • MISSA I - LUX et ORIGO Credo I
  • latinská propria ze 4. neděle velikonoční
  • mariánská antifona Regina coeli, laetare


Zpěv:
Pražská katedrální schola, řídí Jiří Hodina

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek

Starší záznamy