X

2. neděle adventní

Publikováno 5. 12. 2021

Celebroval:

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 2. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Balík

Starší záznamy