X

Mše sv. za oběti Heydrichiády

Publikováno 23. 10. 2021

Celebroval: 

J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

Hudba:

  • Ordinarium Missa mundi
  • Introit Requiem eternam
  • Bohuslav Korejs - žalm za zemřelé
  • A. Dvořák - biblická píseň č. 4 "Hospodin jest můj pastýř"
  • Kancional 712 "Klaním se Ti vroucně"
  • Jiří Třanovský "Proč jsi trpěl za nás"
  • Československá státní hymna
  • Svatováclavský chorál
  • Salve regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - kantor, baryton

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Duka kardinál

Starší záznamy