X

3. neděle adventní

Publikováno 12. 12. 2021

Celebruje:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 3. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál č. 815 "Zdráva buď, Panno Maria"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Herbst

Starší záznamy