X

2. neděle postní

Publikováno 13. 3. 2022

Celebroval:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinárium Petra Ebena
  • Kancionál 312 "Nedejme se k spánku svésti"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 701 "Andělský chlebe"
  • Postní mariánská antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář postní období

Starší záznamy