X

Slavnostní mše na zakončení synodního procesu

Publikováno 23. 4. 2022

Celebroval:

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Koncelebrující:

J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze                             

- P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského

 

Hudba:

  • Kancionál 833 (Petr Eben) „Ty, jenž jsi slavná koruna"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Velikonoční sekvence "My chválu vzdejme křesťané"
  • Chorální alleluja
  • Kancionál 893 "Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží"
  • "Regina caeli, laetare"

 

Zpěv:

Jakub Hrubý - kantor

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

generální vikář Malý probošt Wasserbauer

Starší záznamy