X

Missa chrismatis

Publikováno 14. 4. 2022

Celebroval: J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský,

                                                      generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

Litanie ke Všem svatým

Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"

Kancionál 706 "Jezu Kriste, štědrý kněže"

Ordinárium Petra Ebena

Josef Zadina "Chvála Tobě Kriste"

Hymnus "O redemptor" 

Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"

P. I. Čajkovskij "Tebé poém"

Kristus vítězí

Salve Regina

 

Zpěv:

Jakub Hrubý - zpěv žalmu

Pražský katedrální sbor

Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

 

 

Dirigent: Josef Kšica

 

Varhany: Přemysl Kšica

Tagy

arcibiskup Duka generální vikář kardinál Malý probošt Wasserbauer Zelený čtvrtek

Starší záznamy