X

Svatojánské Navalis

Publikováno 15. 5. 2022

Celebroval:

J.Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

Mons. Giuseppe Silvestrini, Chargé d'Affaires apoštolské nunciatury v ČR

Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Adam Michna z Otradovic "Nebeští kavalérové"
  • Alleluja Notre-Dame
  • Antifona "Král soptil hněvem..."
  • Ordinarium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse "Vyslyš mě, Bože ve své veliké lásce"
  • Colin Mawby "Alleluja"
  • Jiří Ignác Linek "Kvíteček májový"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Adam Michna z Otradovic "Píseň času májového"
  • Kancionál 407 "Vesel se, nebes Královno" 

Zpěv:

Ondřej Šmíd - zpěv žalmu

Pražský katedrální sbor

 

Dirigent:

Marie Matějková

 

Trubka:

Pražské katedrální žestě

 

Varhany:

Josef Kšica

 

Natočeno ve spolupráci se společností ADV Studio

Tagy

Balík Duka generální vikář kardinál

Starší záznamy