X

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Publikováno 26. 5. 2022

Celebroval:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Kancionál 415 "Vstoupil Pán v slávu nebeskou"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antonín Dvořák - biblická píseň č.8 "Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou"
  • Kancionál 407 "Vesel se, nebes Královno"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst

Starší záznamy