X

3. neděle adventní

Publikováno 11. 12. 2022

Celebroval:
J.Ex. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 123 "Ejhle, přijde Pán"
  • Kancionál 115 "Požehnaný, velebný"
  • Antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

advent Malý probošt

Starší záznamy