X

1. neděle postní

Publikováno 26. 2. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Propria 1. neděle postní
  • Ordinárium "Quadragesimae"
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Credo III.
  • Antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

  • Blanka Löblová - žalm
  • Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek postní období

Starší záznamy