X

Svátek Křtu Páně

Publikováno 8. 1. 2023

Celebroval:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Vstupní zpěv "Bože náš, jenžs před věky"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Philipp Heinrich Erlebach "Halleluja"
  • Kancionál 225 "Veselé vánoční hody!"
  • Jakub Jan Ryba - pastorela "Rozmilý slavíčku"
  • Kancionál 201 "Narodil se Kristus Pán"
  • Camille Saint-Saëns "Tollite Hostias"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Marie Matějková - soprán
Pražský katedrální sbor

Dirigent:
Josef Kšica

Varhany:
Přemysl Kšica

Tagy

děkan Pávek

Starší záznamy