X

Missa chrismatis

Publikováno 6. 4. 2023

Celebroval: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

- J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský, generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

  • Litanie ke Všem svatým
  • Jiří Strejc "Ecce Sacerdos Magnus"
  • Kancionál 706 "Jezu Kriste, štědrý kněže"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Josef Zadina "Chvála Tobě Kriste"
  • Hymnus "O redemptor" 
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • P. I. Čajkovskij "Tebé poém"
  • Ennio Morricone - soundtrack z filmu "The Mission"
  • "Kristus vítězí"
  • "Salve Regina"
  • Johann Sebastian Bach "Toccata v F dur, BWV 540"

Zpěv:

Jakub Hrubý - zpěv žalmu

Pražský katedrální sbor

Pražská katedrální schola pod vedením Filipa Srovnala

 

Dirigent:

Josef Kšica

 

Varhany:

Přemysl Kšica

Tagy

arcibiskup Duka generální vikář Graubner kardinál velikonoční doba Wasserbauer Zelený čtvrtek

Starší záznamy