X

Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikováno 9. 4. 2023

Celebroval:

J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

- J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

- J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

 • František Xaver BRIXI (1732 – 1771):
                  - "Missa integra in D" 
                  - "Kyrie/Gloria/Credo/Sanctus/Agnus Dei/Benedictus"
 • Moteto - Benešovský kancionál "Bůh náš všemohúcí"
 • P. Josef Olejník "Viděl jsem pramen vody"
 • Kancionál 403 "Hle, vstal již z mrtvých"
 • Francouzské "Alleluja"
 • "Regina caeli, laetare"
 • Varhanní improvizace

Zpěv:

Jakub Hrubý - velikonoční sekvence, bas

Lenka Švehlíková - alt
Marie Matějková - soprán

Ondřej Holub - žalm, tenor

Pražský katedrální sbor a orchestr

 

Dirigent:

Josef Kšica

 

Varhany:

Přemysl Kšica

Tagy

arcibiskup děkan Duka Graubner kardinál Pávek velikonoční doba Zmrtvýchvstání Páně

Starší záznamy