X

Slavnost výročí posvěcení katedrály

Publikováno 12. 5. 2023

Celebroval:

J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

 

Koncelebrující:

- J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

- Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

Hudba:

  • Kancionál 839 "K oltáři Páně"
  • Antonín Dvořák - bibl. píseň č.10 "Zpívejte Hospodinu píseň novou"
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Chorální alleluja
  • Nino Rota "Ave Maris Stella"
  • Antonín Dvořák - biblická píseň č.2 "Skrýše má a paveza má Ty jsi"
  • Mariánská antifona "Regina caeli, laetare"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Jakub Hrubý - bas, kantor

Dětský katedrální sbor, sbormistr Veronika Stránská

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan dómský farář Duka Hanuš kardinál Pávek Posvěcení katedrály

Starší záznamy