X

7. neděle velikonoční

Publikováno 21. 5. 2023

Celebroval:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

 

Hudba:

  • Kancionál 425 "Ty Boží lásko"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Antifona "Regina caeli, laetare"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek velikonoční doba

Starší záznamy