X

Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikováno 31. 3. 2024

Celebroval:

J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

- J. Em. Dominik kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský

- Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hudba:

  • Louis Vierne "Kyrie eleison"/ "Gloria" / "Sanctus" 
  • P. Josef Olejník "Viděl jsem pramen vody"
  • Petr Eben - žalm 118 "Pán v pravdě vstal z hrobu"
  • Sekvence "Victimae paschali laudes"
  • Colin Mawby "Alleluja"
  • Kancionál 403 "Hle, vstal již z mrtvých"
  • Kancionál 411 "Alleluja. Zazpívej, církvi"
  • Jan Nepomuk Škroup – offertorium "Terra tremuit"
  • Kancionál 407 "Vesel se nebes královno"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Ondřej Šmíd - žalm

Pražský katedrální sbor

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup dómský farář Duka Graubner Hanuš kardinál velikonoční doba Zmrtvýchvstání Páně

Starší záznamy