X

Mše sv. u příležitosti 17. všesokolského sletu

Publikováno 30. 6. 2024

Celebroval:

J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

- Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

- R.D. Bohuslav Švehla, český římskokatolický farář v Mnichově (D)

 

Hudba:

  • Antonín Dvořák "Mše D dur: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Benedictus"
  • Kancionál 829 "Ejhle, oltář"
  • Kancionál 720 "Útěcho duše mé"
  • Československá hymna
  • Sokolská hymna "Lví silou"
  • Kancionál 812 "Tisíckráte pozdravujem´ tebe"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Lukáš Vorel - žalm

Pěvecký sbor Gaudium Praha

 

Dirigent:

Zdena Součková

 

Varhany:

Ondřej Valenta

Tagy

arcibiskup dómský farář Graubner Hanuš Sokolský slet

Starší záznamy