X

2. neděle postní

Publikováno 28. 2. 2021

Celebroval:  J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta,

                                                          soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Mše Svatá, sloužená částečně v jazyku latinském

Hudba: Latinská Mše Svatá

                 MISSA XVII. QUADRAGESIMAE

Zpěv: Pražská katedrální schola

Dirigent: Jiří Hodina

Varhany: Josef Kšica

Tagy

děkan kanovník Pávek postní období

Starší záznamy