X

5. neděle postní

Publikováno 21. 3. 2021

Celebroval: J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního

                                                         církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba: Petr Eben - Liturgické zpěvy na 5. neděli postní

                                - Ordinárium

Zpěv: Ondřej Šmíd

Varhany: Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek postní období

Starší záznamy