X

Missa chrismatis

Publikováno 1. 4. 2021

Celebroval: J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J.Ex. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice

Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský,

                                                      generální vikář pražské arcidiecéze

Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

 

Hudba:

Litanie k sv. Josefovi a Panně Marii

Jezu Kriste štědrý kněže

chorální introit - Ordinarium Petra Ebena

chorální žalm - Žalm 89   

Josef Zadina: "Chvála Tobě Kriste" 

chorální hymnus "O redemptor" 

Klaním se ti vroucně

Bohuslav Korejs: "Navěky chci zpívat"

P. I. Čajkovskij: "Tebé poém"

Kristus vítězí

Salve Regina

J. S. Bach: Toccata F dur BWV 540

 

Zpěv:

Pražská katerální schola pod vedením Jiřího Hodiny

Pražský katedrální sbor

Jakub Hrubý - zpěv žalmu

 

Dirigent: Josef Kšica

 

Varhany: Přemysl Kšica

 

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku způsobenou technickou závadou.

Tagy

biskup biskupský vikář Duka generální vikář Herbst Jáhenské svěcení kardinál Malý nuncius postní období velikonoční doba Wasserbauer Zelený čtvrtek

Starší záznamy