X

Zelený čtvrtek

Publikováno 1. 4. 2021

Celebroval: J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J.Ex. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský,

                                                      generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

J. T. Turnovský Benešovský kancionál "Ráčil paměť zůstaviti"

Bohuslav Korejs "Žalm 116"

Josef Zadina "Chvála Tobě Kriste"

P. Josef Olejník:

- Ordinarium

- Antifona k obřadu umývání nohou "Když Pán Ježíš povečeřel..."

- Antifona k obětování "Kde je opravdová láska,..."

M. Cardoso "Domine, tu mihi lavas pedes" 

Jiří Pavlica Antifona k okuřování "Z kadidelnice, kterou držel anděl,..."

chorální "Ubi caritas est vera,..."

William Byrd "Ave verum corpus"

Jan Dismas Zelenka "Sepulto Domino"

 

Zpěv:

Pražský katedrální sbor pod vedením Marie Matějkové

Jakub Koś - zpěv žalmu

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

arcibiskup Balvo biskup Duka generální vikář kardinál nuncius triduum Wasserbauer Zelený čtvrtek

Starší záznamy