X

Svatojánské Navalis - 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého

Publikováno 15. 5. 2021

Celebroval: J.EM. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 

Koncelebrující:

J.Ex. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice

Mons. Zdenek Wasserbauer, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, pomocný biskup pražský,

                                                      generální vikář pražské arcidiecéze

 

Hudba:

 • F. X. Thuri: Kantáta č. 3 k poctě sv. Jana Nepomuckého
 • "Aleluja pějme chválu" - úvodní sborová část
 • Adam Michna z Otradovic "Nebeští kavalérové"
 • Alleluja Notre-Dame
 • Antifona "Král soptil hněvem..."
 • Ordinarium Petra Ebena
 • Žalm B. Korejse 
 • Colin Mawby "Alleluja"
 • Jiří Ignác Linek "Kvíteček májový"
 • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
 • Adam Michna z Otradovic "Píseň času májového"
 • Jos van Amelsvoort "O, quam amabilis"
 • Kancionál 407 "Vesel se, nebes Královno" 

Zpěv:

Pražský katedrální sbor

Pražské katedrální žestě

Ondřej Šmíd - zpěv žalmu

 

Dirigent: Marie Matějková

 

Varhany: Josef Kšica

Tagy

Balvo Duka generální vikář kardinál nuncius sv. Jana Nepomuckého Wasserbauer

Starší záznamy