X

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (dopoledne)

Publikováno 28. 9. 2021

Celebruje:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Kancionál 831 "V zemi věrných Čechů"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti v vroucně"
  • Kancionál 830 "Svatý Václave"
  • Varhanní improvizace

 

Zpěv:
Kajetán Holeček - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan kanovník Pávek sv. Václava

Starší záznamy