X

Nanebevzetí Panny Marie

Publikováno 15. 8. 2021

Celebruje:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Kancionál 801 "Budiž vděčně velebena"
  • Tomás Luis de Victoria - Missa "Vidi spetiosam"
  • Ola Gjeilo "Ubi caritas"
  • Salve regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm
Smíšený sbor letních kursů Convivia 2021, pořádá Společnost pro duchovní hudbu Praha

Sbormistři:
Čeněk Svoboda, Marek Valášek

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy