X

23. neděle v mezidobí

Publikováno 5. 9. 2021

Celebruje:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 906 "Buď Bohu chvála"
  • Kancionál 712 "Klaním se ti vroucně"
  • Salve regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy