X

27. neděle v mezidobí

Publikováno 3. 10. 2021

Celebruje:
Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 517 "Pozdvihni se, duše, z prachu,..."
  • Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 2 "Skrýše má a pavéza má Ty jsi"
  • Salve Regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý - kantor 
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík

Starší záznamy