X

4. neděle adventní

Publikováno 19. 12. 2021

Celebruje:
J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Mešní zpěvy 4. neděle adventní
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Alma Redemptoris Mater"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Předání Betlémského světla (pouze zvuk, bez videozáznamu)

Tagy

advent Pávek

Starší záznamy