X

3. neděle postní

Publikováno 20. 3. 2022

Celebroval:
P. Jozef Sudor

Hudba:

  • Kancionál 313 "Přistup, duše, v zkroušenosti"
  • Ordinárium Karla Břízy
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Mariánská antifona "Ave regina caelorum"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

postní období Sudor

Starší záznamy