X

Svátek sv. Štěpána

Publikováno 26. 12. 2022

Celebroval:

J. M. Michael Slavík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Hudba:

  • Kancionál 202 "Pojďte všichni k jesličkám“
  • Ordinárium Petra Ebena
  • Žalm Bohuslava Korejse
  • Kancionál 204 “S pastýři teď o závod“
  • Kancionál 205 “Vítej nám, Bože vtělený“
  • Kancionál 201 “Narodil se Kristus Pán"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

 

Varhany:

Josef Kšica

Tagy

Slavík sv. Štěpána

Starší záznamy