X

7. neděle velikonoční

Publikováno 16. 5. 2021

Celebroval: Mons. Jan Balík, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dómský farář,  generální vikář pražské arcidiecéze
 
Hudba:

  • Ordinarim Petra Ebena
  • Kancionál 404 "Raduj se a vesel"
  • A. Dvořák - Biblická píseň č.6 "Slyš, ó Bože, volání mé"
  • Mariánská antifona "Regina coeli, laetare"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Balík generální vikář

Starší záznamy