X

Slavnost Nejsvětější Trojice

Publikováno 30. 5. 2021

Celebruje:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Gregoriánský chorál - latinská propria
  • MISSA IX "Cum iubilo"
  • Credo I
  • Salve Regina
  • Varhanní improvizace

Zpěv:

Pražská katedrální schola

Dirigent:
Jiří Hodina

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek

Starší záznamy