X

17. neděle v mezidobí

Publikováno 25. 7. 2021

Celebruje:

J. M. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, soudní vikář Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské

Hudba:

  • Ordinarium Missa mundi
  • Kancionál 517 "Pozdvihni se, Duše, z prachu"
  • Varhanní improvizace

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

děkan Pávek

Starší záznamy