X

12. neděle v mezidobí

Publikováno 20. 6. 2021

Celebruje:
Mons. Karel Herbst SDB, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, emeritní pomocný biskup pražský

Hudba:

  • Ordinarium Karla Břízy
  • Kancionál 512 "Bože, před tvou velebností"
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Blanka Löblová - žalm

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Herbst kanovník

Starší záznamy