X

11. neděle v mezidobí

Publikováno 13. 6. 2021

Celebruje:
P. Jozef Sudor

Hudba:

  • Ordinarium Petra Ebena
  • Kancionál 517 "Pozdvihni se, duše, z prachu,..."
  • Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 1 "Oblak a mrákota jest vůkol Něho"
  • Mariánská antifona "Salve Regina"
  • Varhanní improvizace

Zpěv:
Jakub Hrubý
Blanka Löblová

Varhany:
Josef Kšica

Tagy

Sudor

Starší záznamy